Животозастраховане

Всички видове Застраховки живот, безплатна консултация от доказани професионалисти - обърнете се към Лекс Инс!

Рискова застраховка

Рискова застраховка

Изпрати запитване
Разгледай

Рискова застраховка

Изпрати запитване
Спестовна застраховка

Спестовна застраховка

Изпрати запитване
Разгледай

Спестовна застраховка

Изпрати запитване
Рентна застраховка

Рентна застраховка

Изпрати запитване
Разгледай

Рентна застраховка

Изпрати запитване
Инвестиционна застраховка

Инвестиционна застраховка

Изпрати запитване
Разгледай

Инвестиционна застраховка

Изпрати запитване

Животозастраховане - сигурен начин да посрещнем по-лесно превратностите на живота, свързани с нашето здраве и форма на дългосрочно спестяване. Един застрахователен инструмент, който продължава да помага на милиони хора по света, загрижени за себе си и своите близки.

Не всички застраховки и застрахователни продукти са еднакви. Предвид това, много хора не са запознати със спецификата, предимствата и ползите от Животозастраховането. Когато сключваме застраховка Живот, първо проявяваме лична отговорност към себе си и второ отговорност към своите близки хора, като се подсигуряваме срещу неприятни и непредвидени стечения и обстоятелства, свързани с нашия живот.

Животозастраховането е свързано с т. нар. финансова зависимост, което означава, че нашите близки - деца, съпруга, родители, братя, сестри или други, са пряко зависими от нашия доход, за да могат да покриват основните си разходи. Обикновено финансово зависими са нашите деца, които нямат доходи и наша отговорност и дълг е да ги издържаме до 18 - годишна възраст. Когато става въпрос за ипотечни заеми и жилища, финансово зависими са съпрузите, тъй като доходите само на единият може да не са достатъчни за самостоятелно покриване на ипотеката за имота.

Основна цел на Животозастраховането е да гарантира спокойния живот на нашите  деца и половинки, ако с нас се случи нещо лошо. Ето защо ако сме единственият човек, който носи доходите в семейството, то сключването на такава застраховка е препоръчително.

Застраховката Живот е вид писмен договор, съгласно който застрахователят се задължава да предостави застрахователна защита и да изплати конкретно обезщетение или част от него, в полза на застрахованият, при настъпване на застрахователното събитие. В замяна на това, съгласно застрахователната полица, в качеството си на застрахован, следва да заплатите договорена застрахователна премия - еднократно или на вноски.

От една страна Животозастраховането покрива риска от настъпването на различни събития, свързани с човешкия живот, здравето или телесната цялост на застрахованото лице, а от друга страна може да бъде използвано като модел на спестяване, при който част от застрахователната премия се използва за формиране на спестовен фонд, който застрахователят инвестира и изплаща на клиента при падеж или застрахователно събитие.

Какви са ползите от застраховка Живот и Животозастраховане?

1. Застраховката живот е разумен начин и вариант за спестяване на средства и напълно сигурна инвестиция;
2. Застраховка живот Ви дава финансова сигурност при настъпване на застрахователно събитие;
3. Застрахователната защита няма териториални ограничения и важи за целия свят;
4. Сключената застраховка Живот е свързана с определени данъчни облекчения съгласно Българското законодателство.

В пакета Животозастраховане на "Лекс Инс" ЕООД са включени следните видове застраховки:

- Рискова застраховка Живот;
- Спестовна застраховка;
- Рентна застраховка;
- Инвестиционна застраховка.

Животозастраховането е свързано с Вашият правилен избор на:

1. подходящата застраховка Живот;
2. застрахователна премия, която отговаря на възможностите Ви;
3. срока на застраховката;
4. начина на изплащане на спестената сума - еднократно или под формата на рента;
5. свързаните лица, които да се възползват от застраховката.

Животозастраховане - защото здравето е важно, а застраховката е избор!

Застрахователни компании