Застраховки и Застраховане 

В дългогодишната ни застрахователна практика, в стремежа ни да Ви бъдем от полза с различни видове застраховки, да Ви предложим най-добрите и най-подходящи застрахователни решения, НИЕ заедно с ВАС, вече повече от 12 години, изграждаме отлични взаимоотношения и доверие при застраховането.

От Ваш застрахователен адвокат и лицензиран застрахователен брокер, ние се превърнахме в приятел при застраховането. С наша помощ Вие правите верния избор на застраховане, взимате разумни решения за сключване на конкретни видове застраховки, инвестирате в своята сигурност и спокоен живот.

От нас, "Лекс Инс" ООД, вие получавате комплексно обслужване, безплатно консултиране и съдействие на всеки етап от застрахователният процес. Наша грижа е да Ви предложим гъвкави застрахователни решения. С наша помощ, професионализъм и застрахователни компетенции, Вие избирате своята застраховка на база най-добрите лицензирани застрахователни компании на застрахователния пазар и застраховки във Варна и страната.

С нас, "Лекс Инс" ООД, процедурата по сключване на застрахователния договор и плащането е бърза и лесна, тъй като се ангажираме с подготовката на цялата документация по процеса на застраховане. Ние се стремим винаги да бъдете информирани за най - евтините застраховки, цени, срокове, падежи, както и промени в застрахователното законодателство и застрахователния пазар. 

НАШАТА ЦЕЛ, като застрахователен брокер, е да ви съдействаме по всички възникнали въпроси, свързани със спецификата на застраховането, застраховките във Варна и страната, застрахователните рискове, застрахователни полици, застрахователна документация, застрахователна полица и др.

НАШИТЕ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПРОДУКТИ и застрахователни договори, напълно удовлетворяват Вашите нужди и потребности. Те предпазват Вас и Вашия бизнес  от евентуални щети или вреди, а при настъпването на застрахователното събитие, наша грижа е да реагираме бързо и  адекватно. Стараем се да Ви помогнем с уреждането на всички подробности, заложени в застрахователната полица, в т.ч. да защитаваме Вашите интереси пред трета страна и да се стремим да получавате своите застрахователни обезщетения възможно най - бързо. 

ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ, които Ви предлагаме са възможно най-добрите, най - изгодните като цени, които се предлагат от водещите на пазара застрахователни компании. 

ЗАЩОТО:

- застраховането по своята същност Ви осигурява сигурна защита от рисковете, свързани с Вашето ежедневие и Вашия бизнес;

- застраховането понякога е доброволно, но препоръчително, а в други случай е задължително и регламентирано със закон. Задължителните застраховки за Република България са "Застраховка гражданска отговорност", "Застраховка трудова злополука" и "Застраховка злополука на пътниците в обществения транспорт";

- застраховането Ви обезщетява при настъпване на нежелани събития, вреди, щети, рискове и др., които са неопределени и трудно предвидими във времето. 

Модерният начин на живот, навлизането на съвременните форми на търсене и предлагане на застраховки, превръщането на Интернет и комуникациите в неизменна част от ежедневието и бизнеса, превърнаха онлайн застраховането в предпочитан и удобен вариант на застраховане. Благодарение на нашите Онлайн застраховки, няма да се налага да посещавате офисите на застрахователи и застрахователни брокери, а ще имате свободен достъп до софтуерната програма на застрахователен брокер. Сами, в удобно за вас време, ще проверявате различните видове застраховки, цени, изгодни оферти, срокове, падежи и др.

Чрез онлайн застраховането самостоятелно ще можете да осъществявате различни застрахователни операции, да сравнявате цени, както и да сключвате застраховки като попълвате онлайн застрахователна полица, да подновявате своята полица, да завеждате щети и др.  Допълнително удобство при онлайн застраховането е възможността за писмената комуникация по имейл, както и онлайн чат още на момента със застрахователния брокер. Така спестявате време и получавате информация изключително бързо и лесно.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ, които ще намерите при нас са свързани с  автомобилно застраховане, различни видове имуществено застраховане, здравни застраховки и медицинско застраховане, застраховки свързани със застраховане на отговорности, животозастраховане, пенсионно осигуряване, застраховка на домашни любимци (застраховка на животни ) и застраховки за деца или детски застраховки.

С нас, "Лекс Инс" ООД, Вие получавате едно по - добро бъдеще и сигурност!Застраховайте с Лекс Инс Варна! При нас ще получите безплатна консултация и първокласно обслужване, очакваме Ви.

Застрахователни компании