Гражданска отговорност на МПС

Застраховка Гражданска отговорност на МПС

Какво представлява застраховка Гражданска отговорност на МПС?

ЗАСТРАХОВКАТА Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНА за всички МПС, регистрирани в България, и които не са спрени от движение. Този вид застраховка покрива отговорността на физически и юридически лица в случай, че същите причинят имуществени или неимуществени вреди на трети лица. Тук следва също да се имат предвид пешеходци, велосипедисти и други участници в движението във връзка с притежаването и/или използването на МПС, както на територията на България, така и на територията на страните членки на ЕС.

Какъв е срокът на застраховка Гражданска отговорност на МПС?

 

 

 

СРОКЪТ НА ЗАСТРАХОВКАТА е една година. При определени случаи законът позволява "Гражданска отговорност" да се сключи за по-малък срок:

- при моторни превозни средства с временна или транзитна регистрация;
- при сключване на гранични застраховки;
- при сключване на застраховки на самоходни машини;
- при сключване на застраховка "Гражданска отговорност" от фирми, извършващи внос и продажба на МПС;
- при сключване на застраховка на бавнодвижещо се пътно превозно средство.

Къде важи застраховка Гражданска отговорност на МПС?

ЗАСТРАХОВКАТА Е ВАЛИДНА на територията на държавите – членки на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство, Швейцария, Андора и Сърбия.
     
Как се определя застрахователната премия?

ГОДИШНАТА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ по застраховката "Гражданска отговорност" се определя на базата на различни показатели, отразяващи различни рискови фактори. Сред тях са видът на моторното превозно средство, кубатурата на двигателя, общото тегло, броят на местата в превозното средство. За конкретното автомобилно застраховане може да се вземат предвид още някои специфични характеристики на превозното средство, шофьорският стаж на водача, юридическо или физическо лице е собственикът на МПС, еднократно или разсрочено е плащането на застрахователната премия и др.

ПРИ СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ НА ТЕРИТОРИЯТА на държава-членка на Европейското икономическо пространство, застраховката "Гражданска отговорност" на автомобилистите осигурява във всяка държава-членка покритието съгласно нейния закон, или покритието, съгласно закона на територията, където обичайно се намира моторното превозно средство, когато това покритие е по-високо.

Моля, имайте предвид, че полицата е Вашият писмен договор за застраховка Гражданска отговорност на МПС!

Вашите задължения като застраховано лице са:

Нашите ангажименти като застраховател са:

  1. да ни предоставите вярна и точна информация за своя автомобил или МПС;
  1. да Ви предложим най-изгодните цени и текущи промо оферти за автомобилно застраховане на МПС;
  1. да бъдете коректни и отзивчиви при предоставянето на всички необходими документи за  сключването на застраховката;
  1. да бъдем Ваш застрахователен адвокат, да Ви представляваме и защитаваме в отношенията със застрахователнитe компании;
  1. да ни уведомите незабавно за настъпила промяна в условията на застрахователния договор;
  1. да Ви предложим най-подходящ застраховател според Вашите нужди;
  1. да се погрижите за техническата изправност на автомобила преди да започнете да шофирате и тръгнете на път;
  1. да съдействаме безплатно при оценката размера на щетите и  коректното изплащане на обезщетения за имуществени и неимуществени вреди;

Застрахователни компании